Tag Archives: riđovka

Vipera berus- Riđovka

Riđovka je najrasprostranjenija zmija iz porodice ljutica.Živi na različitim staništima uključujući obronke na visinama od 3000m u europskim Alpama te u otvorenoj tundri sjeverno od arktičkoga kruga. Riđovka je različitih boja-od sive,smeđe,boje hrđe pa do crne,ali većina jedinki ima istaknute … Continue reading

Posted in Vipera berus- Riđovka Tagged , ,